יום שני, 12 ביולי 2010

מי חותנו של רבי אריה לייב אב"ד דובענקי?

בנו של רבי צבי הירש אב"ד הלברשטאט בעל מחבר 'כוס הישועות', היה רבי יהודה אריה לייב אב"ד דובענקי.

בתולדות המחבר שנדפסו, בספרו 'כוס הישועות', ובספרו 'עטרת צבי', [שם בקונטרס מיוחד בשם תפארת צבי], נכתב כי בנו רבי אריה לייב היה חתן ר' יחיאל מרגליות אב"ד קאוולי והוראדנא.

רבי יחיאל מרגליות, היה מתלמידי הבעל שם טוב הקדוש, והיה בנו של ר' שמואל שמעלקא מרגליות אב"ד קאוולי. ואין לבלבלו עם רבי יחיאל ממיקאלייב שאף הוא היה תלמיד הבעש"ט.


גם בהקדמה לספר 'זכותא דאברהם', ובהקדמה לספר 'אמרי יהושע' - שהם מצאצאי ר' נפתלי הירץ הלברשטטר בן ר' מאיר אב"ד אופלין בנו של ר' אריה לייב אב"ד דובענקי - כותבים שהם נכדי ר' יחיאל מרגליות מהוראדנא, אומנם לא כתבו כיצד הם מצאצאיו, אך אין הרבה אפשרויות.


אבל, מאיר וונדר בספרו 'חכמי גליציה' ב, עמ' 605, כתב אודות ר' אריה לייב אב"ד דובענקי, שהיה נשוי למרת כונה בת ר' מרדכי צבי הירש אב"ד ווסלויץ חתן ר' משה דוברישש מחעלם ובן ר' זאב וואלף הכהן (חתן ר' אבא מארי) בן ר' אריה לייב בן ר' משה כץ אב ד ויסוקי ולוצק חתן ר' יהודה קצנלבוגן בר מאיר בר שאול וואהל.


גם ר' מנדל ויזניצר, במאמרו המקיף לתולדות ר' יחיאל מרגליות שפרסם בקובץ נחלת צבי, י, לא הזכיר את רבי אריה לייב בין חתניו של ר' יחיאל מיכל.


עוד מעניין, כי במגילת יוחסין שנדפסה בראש ספר שפתי צדיקים, כתוב שר' ליבוש אב"ד דובענקי היה חתן ר' העשיל פרנס, ר' העשיל פרנס זהו ר' יהושע העשל הלפרין בן ר' מאיר הלפרין חתנו של הט"ז.

ובמקום אחר, מצאתי כתוב שבנו של ר' אריה ליב - ר' מאיר אב"ד אפאלין הוא זה שהיה חתן ר' יהושע פרנס.


עם מי האמת?

2 comments:

  1. לא היה חתן ר׳ יחיאל מהוראדנא, כי המקור הוא ס׳ זכותא דאברהם, ושם כתוב רק שנכדו ר׳ הירצל מלבוב הי נכד ר׳ יחיאל, ואינו בהכרח שר׳ ליבוש היה חתנו.
    לא היה חתן ר׳ צבי הירש מוואסלויץ, שהרי במקור מג״י לרש״י היילפרין, כתוב שנו של ר׳ ליבוש נשאה לאשה - והרי היא ערוה לו.
    נשארת רק במקור יחיד שר׳ ליבוש נשא את ר׳ העשיל פרנס לו לאשה.

    השבמחק