יום שני, 28 ביוני 2010

הרב הקדוש רבי משה לייב מסאסוב

יחוסו של רבי משה לייב מסאסוב לא נודע כל כך.

מקובל, שהדברי חיים אמר על יחוסו שהוא היחוס היותר גדול בעולם.

בספר שם הגדולים החדש כתוב שאביו היה רבי יעקב מאיטינגא, ויש שכתבו שהיה ממשפחת איטינגא - אטינגר.

יש שכתבו שרבי יעקב היה בנו של רבי יוסף אב"ד זלאטשוב.


במגילת יוחסין וסדר התקשרות נכתב [וממנו העתיקו רבים]

שאביו רבי יעקב היה אב"ד פאריצק

בן הגאון רבי יוסף יוסקא אב"ד פודקאמין מחבר ספר אהל יוסף.

בן ר' ישראל אב"ד לאקאטש, בעהמח הלכה אדם מישראל.

בן ר' יעקב אב"ד הוסיאטין ולודמיר

בן ר' אברהם אבלי אב"ד לודמיר.

בן ר' בנימין ז"ק.

בן ר' מאיר ז"ק

בן ר' שמואל שמעלקא ז"ק אב"ד אוסטרהא.


האם יש מקור ליחוס זה?

האם ידוע מי היה חותנו של רבי משה לייב מסאסוב?יש להעיר אודות יחוס זה הנדפס שמקורו הוא בספר מגילת יוחסין וספר התקשרות:

בגניזה החרסונית, יש מכתב [נו' 237, נדפס בהתמים ב עמ' לה] מאת אביו של ר' משה לייב מסאסוב וזה לשונו,


לבכורי חביבי הרב הק' פאר הדור מ' משה יאודה ליב יחי' מ"ק סאסוב, הגיעני עת דודים, ברוך ה', הוא יום נשואת בתי הכלה אחותך החשובה מ' אסתר תחי', אי"ה ביום ג' בהעלותך פ"ק איטינגא ע"כ תראה לבוא ונתעלסה באהבים, מנאי אביך המחכה לישועת ה' הקרובה לבוא, הק' יעקב במוהרי"ל אבד"ק איטינגא הכו"ח ביום א' במדבר תקנ"א.


נראה מחתימתו, ששם אביו היה י"ל, שזה לכאורה יהודה לייב, ולא יוסף.

אם כי, כידוע, אין להביא מגניזה זו ראיה מוחלטת.

6 תגובות:

 1. הנה בס' יפה עינים הנדפס בבראד בשנת תקנ''ט ישנו הסכמה מר' יעקב קאצינעלענבויגען אב''ד איטונגא והמדינה ומתחתיו ישנו הסכמה נדירה מר' משה ליב מסאסוב שכותב ''וכבוד אדני אבי מורי החריף מוהר''ר יעקב מעיד עליו וכתב עבורו ליתן לו הסכמה....' והנה אין דבריו מפורשים שההסכמה למעלה זה ר' יעקב אביו אבל אם אביו היה סתם יהודי (ואפילו יהודי תלמיד חכם) למה שר' דוד מדפיס הספר ילך אליו לבקש שיתן הסכמה?

  והנה, באינץ' לחסידות כותב ''בן ר' יעקב אטינגע'' ובהחסידות מדור לדור כותב ''בן ר' יעקב מברוד'' ,ובמאורי גליציה '' נולד בבראד ...ר' יעקב איטינגא-אטינגר מחכמי העיר, כיהן בצעירותו כאב''ד פאריצק....''

  אז אולי אפשר לאחד את כל הגירסאות שאביו היה ר' יעקב קאצינעלענבויגען מבראד אב''ד איטינגן ומלפנים אב''ד פאריצק.

  מה כבודו חושב ע''ז?

  http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=5886&st=&pgnum=5

  השבמחק
  תשובות
  1. לכאורה נראים דבריך.
   אבל הערה אחת יש לי, אם אכן אביו היה מבראד, למה בהסכמה הוא כותב "נהירנא כשהייתי חונה בגליל לבוב", הרי לכאורה, היה מכיר את המחבר מבראד עוד קודם לכן.
   אבל אולי נאמר שהמחבר היה צעיר ממנו, וכשהיה ר' יעקב בבראד, עדיין לא היה המחבר בר אוריין.

   מחק
 2. שכחתי להוסיף ,שכנראה הזייפן מהגניזה החרסונית ג''כ ידע מהסכמה זו רק שלא ידע שם אביו אז סתם המציא ''יעקב במוהרי''ל'' אבל ברור שהוא התכוון לר' יעקב קאצינעלענבויגען דינן אב''ד איטינגא.

  השבמחק
 3. אני לא מסכים עם הראיה. רב יעקב קצנלנבוגן נפטר תקנ"ה (מצבתו קיימת בוואלרשטיין) ובהסכמה של רב משה לייב מסאסוב מתקנ"ט כותב על אביו נר"ו !
  (לגבי ההסכמה של ר' יעקב, כנראה שניתנה שנים לפני ההדפסה)

  השבמחק
 4. מתי נפטר הגאון רבי יוסף יוסקא אב"ד פודקאמין מחבר ספר אהל יוסף.

  השבמחק
 5. מי היה חותנו של רבי משה לייב?

  השבמחק