יום חמישי, 20 במאי 2010

צאצאי הרמב"ן

כהמשך למאמר הקודם, בו הזכרנו את כתב היוחסין של הרשב"ש, רבי שלמה בר שמעון דוראן, המתיחס עד לרמב"ן, נשוב ונפרט כאן מעט את צאצאי הרמב"ן כפי הידוע.


ידוע שהיו לרמב"ן לכל הפחות שני בנים ובת. הבן הגדול נקרא נחמן, על שם אבי אביו.


בנו השני של הרמב"ן, שהזכרנו כבר במאמר הקודם, היה רבי שלמה, הוא נשא לאשה את בת שאר בשרו רבי יונה ב"ר אברהם. [לא ברור אם זהו רבינו יונה החסיד מגירונדי או לאו].


בנו של רבי שלמה, נקרא יונה על שם אבי אמו. והוא היה אבי שלמה, שהיה אביו של רבי יונה דיסמישתרי. רבי יונה דיסמישתרי, היה תלמיד חכם גדול והעלה מתשובותיו בהלכה על גבי הכתב, וכך מזכירו נכדו הרשב"ש בשו"ת: "וכן כתב אבי אמי מנוחתה כבוד הרב ר' יונה דיסמאישתרי ז"ל בתשובה", וכן במספר מקומות נוספים, מזכיר את תשובותיו. גם בספר יכין ובועז, של רבי צמח בר שלמה דוראן, מצאצאי הרשב"ש, הזכירו לתשובות של רבי יונה.


לרבי יונה דיסמישתרי, ידועים בן ובת, הבן הוא רבי שלמה דיסמישתרי, והבת אשת רבי שמעון בן צמח דוראן, אביו של הרשב"ש שהרחבנו אודותיו במאמר הקודם.


רבי שלמה דיסמישתרי, היה חמיו של רבי יוסף בן אברהם ששפורטש רבה של העיר הוניין שבאלג'יר. באחת מתשובותיו של הרשב"ץ אל רבי יוסף הוא כותב, "ואתה אשר עברה עליך רוח טהרה, זכות חמיך ואבותיך הטהורים, היא שעמדה לך". נשאר מרבי יוסף ששפורטש כרך עבה של תשובות בהלכה שעודם בכתב יד ומצפים לדפוס. חלקם נדפסו על ידי נח עמינח בתל אביב תשנ"ה, בספר "ר' יוסף ששפורטש וספר תשובותיו, חכם ודיין במלכות תלמסאן".


רבי יעקב ששפורטש אב"ד אמסטרדם, היה כפי הנראה מצאצאיו של רבי יוסף זה, שכן אף הוא יחס עצמו כצאצא של הרמב"ן. וכך כתב בספרו שו"ת אוהל יעקב סי' ע', "זכות אבותי ורבותי עד זקני הרמב"ן הם יעזרוני".


לגבי בתו של הרמב"ן, בספר יוחסין נכתב כי היתה לו לרמב"ן, בת, והיא היתה אשת רבי גרשון בן שלמה הקטלוני, וגרשון זה הוא היה אביו של רבי לוי, הידוע בכינויו הרלב"ג, שידוע בפירושו על התורה. אולם, לזה אין שחר, הרלב"ג היה בן בתו של רבי לוי הכהן, ולא של הרמב"ן.


עוד ראוי להוסיף, כי גם רבני משפחת צרור, נמנים אף הם בין צאצאי הרשב"ץ, וממילא אף הם צאצאי הרמב"ן.

3 תגובות:

 1. http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=284455&contrassID=2&subContrassID=5&sbSubContrassID=0

  השבמחק
 2. http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=40032&st=&pgnum=213

  http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=40032&st=&pgnum=213

  השבמחק
 3. ישר כח על החומר המעניין. המספר אודות בנו של הרמב"ן שהמיר את דתו.

  השבמחק