יום רביעי, 18 בספטמבר 2013

הגאון רבי מאיר פערלס אב"ד קראלי

מחר, ביום טוב ראשון של חג הסוכות, ימלאו מאה ועשרים שנה לפטירתו הגאון רבי מאיר פערלס אב"ד קראלי. לפיכך כהרגלנו, נכתוב כאן את תולדותיו ואת אילן היוחסין שלו.

רבי מאיר, נולד בשנת תקע"א [כך כתב חתנו ר' אברהם צבי, אולם מעניין שבשם הגדולים השלישי כתב שכשנפטר היה בן תשעים ואחת, ולפי זה נולד בשנת תקס"ג], לאביו הגאון רבי יצחק משה פערלס אב"ד אונגריש בראד. בצעירותו למד רבי מאיר, אצל החתם סופר בפרשבורג, ולאחר מכן, נחשב כתלמיד חבר להגאון רבי מאיר א"ש אב"ד אונגוואר. נשא לאשה את מרת סלאווה בתו של הגאון רבי יעקב יצחק פרענקל, היא נפטרה צעירה ביום כ"ב סיון תקצ"ה.

מבין צאצאיו ידוע לי רק אחד, חתנו בן אחיו, רבי אברהם צבי פערלס הרב דק"ק פעטש [פינפקירען], ומקודם כיהן בעיר קעטשקעמעט, מפורסם למגיד נפלא.

  • אביו, הגאון רבי יצחק משה פערלס אב"ד ברודא היא אונגריש בראד, נולד בשנת תקמ"ד בברודא, למד אצל הגאון רבי משולם איגרא, ולאחר מכן נסע לפוזנא, יחד עם ידידי הבחור ר' מאיר אלמאש, ללמוד אצל הגאון הצדיק רבי יוסף חתנו של הנודע ביהודה, בתחילה כיהן בערים גאטיין, שם גם היתה לו ישיבה, וכן בהאליטש, ואייזנשטאט, ומשם עבר לבאניהאד. נפטר ביום ט"ו אב תרי"ד, ומנוחתו בברודא. שו"ת ממנו נדפס בספר בית נאמן על ידי נכדו, עם תולדותיו בקצרה, סיגעט תרסו. מילא את מקומו באונגריש בראד, חתנו, רבי צבי הירש ראטה כדלהלן. זוגתו מרת חיה שרה בת ר' שלמה זלמן בריל, נישאו בשנת תקס"ט, נפטרה בקראלי א' דר"ח אייר תרל"א. צאצאיהם: א. רבי מאיר פערלס הנ"ל. ב. רבי יצחק יהודה פערלס מעיר ווערקווא, אביו של הגאון רבי צבי הירש פערלס אב"ד קיצע. ג. רבי יעקב פערלס דיין בק"ק נאדי קאראלי, זוגתו מרת ליבא בת רבי מאיר נש, הורי ר' אברהם צבי פערלס הנ"ל. ד. מרת פייגלה אשת רבי אברהם פריידער אב"ד דק"ק טשאב-רענדעק. ה. מרת טשארנא אשת רבי אברהם צבי אבעלעס אב"ד שארבאגארד תלמיד החתם סופר, ומוזכר בשו"ת כתב סופר, נפטר בהיותו בן נ"ב שנים, ביום כ"ד אדר תרל"א. ז. מרת הינדל אשת הנגיד ר' חיים פינטשאף מבודאפעסט, נפטרה כ"ז תמוז תרנ"ה ומנוחתה בכפר שארקויז אוילאק [מפי חוקר היוחסין ר' דובעריש וועבער]. ח. מרת רוזא אשת רבי צבי הירש ראטה אב"ד ברודא על מקום חותנו, נפטר שם בפורים קטן תרכ"ד בהיותו בן ארבעים שנה. [בתחילה היתה רוזא נשואה לר' יוסף בריין ונתגרשה ממנו]. ט. רחל. י. מינדל נפטרה צעירה.
  • אביו, רבי יעקב פערלס היה דיין בברודא, וכיהן כראש ואב בית הדין, נפטר שם בשנת תקפ"ג. צאצאיו: א. רבי יצחק משה פערלס הנ"ל. ב. רבי הירש ברודא ראב"ד ווערבויא, נפטר ח' חשון תרט"ו.
  • אביו רבי משה פערלס.
  • אביו רבי אברהם פערלס.
  • אביו רבי יעקב פערלס.
  • אביו רבי אלעזר פערלס.
  • אביו רבי משה פערלס מפראג.
  • מגזע המהר"ל מפראג, אשר אשתו השניה, נקראה פערל, ועל שמה נקראה המשפחה.


כאמור, רבי מאיר היה חתנו של הגאון רבי יצחק פרנקל בעל מחבר זבד טוב, אשר נפטר כ"ה תשרי תקצ"ה.
על יחוסו ועל משפחת חותנו הגאון רבי יואב אב"ד סטאנוב, נרחיב בפעם אחרת אם ירצה ה'.

חג סוכות כשר ושמח לכל עם ישראל, ובתוכם לקהילת חוקרי השורשים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה