יום ראשון, 19 במאי 2019

הגאון החסיד רבי עזריאל טאובר זכר צדיק לברכה


בשבת מלאו שלושים יום, לפטירתו של הגאון החסיד רבי עזריאל הלוי טאובר, אחד היהודים הגדולים בדורינו. פעולותיו רבו מלמנות, ונזכיר אך בראשי פרקים זעיר מספר ממפעלותיו, החל מהקמת וביסוס שיכון סקווירא, דרך הקמת כוללים לחושן משפט, תנועת שלהבת, פרקי מחשבה, ושיננתם, ועוד, ועוד. כל הפעולות הגדולות הללו פעל מכיסו, בלא שקיבל משכורת, באשר היה איש עסקים ממולח, ובצעירותו הקים מספר עסקים הפעילים ומניבים לו הון רב. על פי חישוב גס שנערך לאחר פטירתו, עולה, כי במהלך השנים השקיע מכיסו לטובת כל הפעולות הגדולות הנ"ל, סכום העולה על 120 מליון דולר. אך רבי עזריאל, לא היה גביר עשיר המחלק מכספו לצרכי הציבור. רבי עזריאל היה תלמיד חכם גדול במלוא מובן המילה, ובעל כושר הסברה גדול, אשר ריתק אליו את כל שומעיו, בכל נושא עליו דיבר, ביידיש, באנגלית, ובלשון הקודש.

מצורפת כאן הרצאה אשר נשא רבי עזריאל, לפני כשנה ומחצה, בעת שנראה היה כי החלים ממחלתו.


כאמור, ביום י"ג ניסן, הלך לעולמו, ושבק חיים לכל חי, בפעולותיו הכבירות אשר ימשיכו מכוחו.

וזה סדר יחוסו

  • אביו רבי אהרן הלוי טאובר ממאנסי, לפני המלחמה גר בפרעשבורג, אחר המלחמה כאשר נפגשה שוב המשפחה אחר שניצלו כל אחד בדרך פלאית, חיו תחילה במחנה ההצלה בפרענוואלד, שם שימש בישיבתו של האדמו"ר מצאנז קלויזענבורג. אחר מכן עברו לאנטוורפן, משם עלו לארץ ישראל, ואחר מספר שנים עברו למאנסי, שם חי ופעל עד לפטירתו, ביום כ"ז סיון תשנ"ט. זוגתו מרת רויזא לבית גשטטנר, האריכה ימים אחריו, ונפטרה ביום ט"ו אייר תשס"ז. מצאצאיהם: א. רבי עזריאל הלוי טאובער דידן. ב. רבי יחיאל הלוי טאובר ראב"ד מכון להוראה, נפטר ח' אלול תשע"ז.

  • אביו רבי יחיאל הלוי טאובר, נולד בשנת תרמ"ה, נפטר בסערדעהאלי י' מרחשוון תש"ב. זוגתו מרת גיטל לבית פליישמן, נהרגה בשואה.

  • אביו רבי עזריאל הלוי טאובר, נולד בשנת תר"א בסערדעהאלי, בתחילה נשא לאשה את מרת שיינדל לבית ברוייער, אשר נפטרה בשנת תרל"ו, ואז נשא בשנית את מרת רחל לבית הירש, היא נפטרה כ"ד טבת תרע"ה. היה תלמידם של גאוני עולם, בעל צרור החיים ורבי מיכאל פאפא, ורבי יהודה אסאד. נודע בצדקותו וקנאותו. נפטר במוצאי שבת, ה' אדר תרצ"א ומנוחתו בסערדעהאלי. חידושי תורתו נלקטו, ונדפסו לאחרונה על ידי נכדיו בספר העטרת.

  • אביו רבי יחיאל הלוי טויבער, נולד ב' חשון תקס"ט, התחתן ביום ל"ג בעומר תקצ"ד, [על פי מכתב אביו]. "בנערותו למד תורה, ובבחרותו עסק במשא ומתן באמונה, והרבה צדקה וחסד למשפחתו ואנשי דורו". [מתוך ההספד שהספיד אודותיו בנו ר' עזריאל], נפטר ז' אייר תרמ"ג, ומנוחתו בסערדעהאלי. זוגתו מרת רייזל לבית גרינוואלד.

  • אביו רבי אהרן הלוי טויבער, אב"ד באטרקעס בעהמ"ח יד אהרן, נולד בעיר לייפניק בשנת תק"מ לערך, ולמד בישיבתו של רב העיר הגאון רבי ברוך פרנקל, וזמן מה למד גם אצל רבי משולם איגרא מפרעסבורג, ויש אומרים שלמד גם אצל החתם סופר. בצעירותו כיהן כרב בעיר יאהאנע, משנת תקס"ז לערך. אחר מכן כיהן כאב"ד באטרקעז, מיום ער"ח אלול תקפ"א עד א' עקב תרט"ו, ואז רצה לעלות לארץ הקודש, אבל נתעכב לגור אצל בנו בסערדאהעלי, עד לפטירתו ביום ז' חשון תרי"ז. זוגתו מרת מרים, נפטרה עוד לפניו בבאטרקעס, אומנם יש גירסא שהאריכה ימים עד לשנת תרכ"ח, אז נפטרה בסערדעהאלי.

  • אביו רבי יחיאל הלוי מק"ק לייפניק, יש אומרים שכיהן אף הוא ברבנות, בהונסדארף. נפטר י"ז ניסן תקמ"ח. זוגתו מרת הינדא בת ריזל נפטרה ו' שבט תקנ"ו.


ומעלה בקודש, מגזע רבנים מקורו, כפי שמקובל שהיה נכד עד עשרה דורות למעלה מראש, כולם רבנים ואנשי ה', וכתב יחוסו היה בידי נכדיו, אך נשרף. רק זאת נודע, כי שם אמו מרת יודית.רבי אהרן טאובר הנזכר לעיל, היה חתן
רבי יחיאל טאובר הנזכר לעיל, היה חתן
רבי עזריאל טויבער הנזכר לעיל, היה חתן
  • רבי אבא חייא הירש ראב"ד דק"ק סערעד, נכד רבי משה נחום רוזנבוים
רבי יחיאל טויבער הנזכר לעיל, היה חתן
  • רבי יששכר דוב גרינוואלד.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה