יום שני, 4 בפברואר 2019

הגאון המקובל רבי זבולון המבורגר זצ"ל

בירושלים נפטר הבוקר הגאון המקובל רבי זבולון המבורגר, מגדולי התלמידי חכמים הצנועים שבירושלים. רבי זבולון נולד בירושלים בשנת ת"ש לערך, כרוב ידלי ירושלים למד בצעירותו בת"ת וישיבת עץ חיים, למד בישיבת כוכב מיעקב אצל הרב מטשעבין, בישיבת סלונים ברמת גן, ובישיבת מיר אצל רבי נחום פרצוביץ. שנים רבות גר במושב גמזו, ולאחרונה שב לירושלים, אל שכונת בתי הוראדנא הסמוכה לשכונת זכרון משה. את דברי תורתו הדפיס בספרי שערי זבול. שנים רבות חי חיי דחק וסיגוף. בשנים האחרונות נטפלו סביבו כמה מבני סביבתו, במטרה להפיץ את חידושי תורתו, ודאגו לעטרו בבגדי מעדנות כמנהג אדמורים חשובים.
רבי זבולון המבורגר, מקור: JDN


לדאבון לב לא נולדו לו ילדים, ונפטר בלי להשאיר אחריו זרע של קיימא.

מסע לווייתו יצא היום בצהריים, להר המנוחות.

וזה סדר יחוסו:

  • אביו הגאון רבי אברהם משה המבורגר משכונת כנסת בירושלים, מלומדי עץ חיים, נודע כשקדן מופלג וכלמדן גדול המחדש חידושים בתורת הנגלה ותורת הנסתר. תורתו נדפסה בסדרת הספרים חידושי רבי אברהם משה. זוגתו מרת טויבע מרים לבית חשין.
  • אביו רבי שמואל שאול המבורגר, המכונה שמואל שואל באבעס, על שם אמו, נפטר י"ט שבט תשכ"ח. זוגתו מרת חיה רייזל לבית חרל"פ. ואלו צאצאיו: א. צבי המבורגר, נפטר בבחרותו י"ח תשרי תרצ"ט. ב. רבי זבולון המבורגר נפטר ב' כסלו תשל"ט. ג. רבי מרדכי המבורגר נפטר כ"ג אדר תשמ"ז. ד. רבי אברהם משה הנ"ל.
  • אביו רבי אלתר אברהם משה המבורגר, נתייתם בגיל צעיר, ואף הוא נפטר בהיותו בן ארבעים שנה בלבד. זוגתו מרת באבע אסתר צביה לבית סילבר, נפטרה כ' אב ת"ש. צאצאיהם: א. רבי שמואל שאול הנ"ל. ב. ר' יוסף המבורגר. ג. ר' דוד המבורגר. ד. ר' חיים המבורגר.
  • אביו רבי יהודה לייב המבורגר, היה נשוי לפני עלותו לארץ, והיו לו בנות רבות, כשנתאלמן, עלה לארץ בהיותו בן שבעים שנה, כאן נשא לו אלמנה מקהילת חב"ד שבחברון, שאיבדה את בעלה ובניה במגפה. נולד להם בן אחד, הוא אלתר אברהם משה הנ"ל. יהודה לייב נפטר זמן קצר לאחר מכן לערך בשנת תר"ל, והאלמנה נישאת בשלישית לר' יחיאל שיינקר.
  • אביו רבי אברהם, נכד רבי אברהם דאנציג מוילנא בעל מחבר חיי אדם, או שמא אשתו היתה נכדת החיי אדם.
היו בירושלים שתי משפחות ענפות בשם המבורגר, האחת, משפחתו של רבי משה נאוועמעסטר, משפחה מהונגריה. והמשפחה השניה, צאצאי רבי יהודה לייב זה, אשר מוצאם כאמור מוילנא, מגזע החיי אדם.

אמו, מרת טויבע מרים הנזכרת לעיל, היתה בת רבי נחמיה חשין, ממשפחת חשין הירושלמית, אשר עוד חזון למועד להרחיב אודותיה.
סבתו, מרת חיה רייזל הנזכרת לעיל, היתה בת רבי יצחק אליעזר חרל"פ, ונכדתו של הגאון רבי זבולון חרל"פ, דיין בבית דינו של המהרי"ל דיסקין.
אם סביו, מרת באבע אסתר צביה הנזכרת לעיל, היתה בת רבי שמואל סילבר משידלובה בירושלים וזגותו מרת מייטא.

2 comments: