יום רביעי, 14 בינואר 2015

הרב מרדכי שמואל אשכנזי זצ"ל רבו של כפר חב"ד

היום נפטר בפתאומיות הגאון רבי מרדכי שמואל אשכנזי זצ"ל שכיהן כרב של כפר חב"ד במשך שנים רבות.
הרב מרדכי שמואל אשכנזי, נולד בתל אביב בשנת תש"ג, לאביו ר' משה אשכנזי ולאמו מרת דבורה, ונקרא על שם זקינו רבי מרדכי שמואל קרסיק. בנעוריו למד בישיבות חב"ד בתל אביב, בלוד, ובניו יורק.
בשנת תשל"ד והוא אך בן שלושים ואחד בלבד, נתמנה לכהן כרב מורה הוראה בכפר חב"ד לצדו של רבי נחום טרבניק, ובשנת תשמ"ד נתמנה לכהן כרב הישוב. כמו כן כיהן כחבר בית דין רבני חב"ד בארץ הקודש.
עסק בחקר מנהגי חסידי חב"ד, והוציא לאור חיבור גדול על הלכות תלמוד תורה משלחן ערוך הרב.
עתה, ביום כ"ג טבת יום פטירת אביו ע"ה, נפטר בפתאומיות לתדהמת כלל חסידי חב"ד באה"ק ובתפוצות.
וזה סדר יחוסו
 • אביו רבי משה אשכנזי, נולד בשנת תר"פ בוולדיווסטוק, וכעבור שלש שנים, נסע עם כל משפחתו לשנחאי הרחוקה, שם נתמנה אביו לכהן כרב, בהיותו בן שתים עשרה עלה לארץ ישראל יחד עם זקינו ר' שניאור זלמן אשכנזי, ונכנס ללמוד בישיבת תורת אמת בירושלים. בשנת תש"ב נשא לאשה את רעיתו מרת דבורה לבית קרסיק, ונתיישב לגור בתל אביב סמוך ליד מקום חותנו שכיהן כרב קהילת חב"ד בתל אביב. בשנת תשי"ח עבר לברזיל בהוראת הרבי, וכעבור שנתיים כשנפטר חותנו שב לארץ למלא את מקומו, כרב קהילת חב"ד בתל אביב, וכמנהל ישיבת אחי תמימים. כיהן גם כסגן יו"ר אגודת חסידי חב"ד באה"ק. נפטר ביום כ"ג טבת תשס"ז ונטמן בטבריה. רעייתו הרבנית דבורה נפטרה בסיוון תשס"ה.
 • אביו, רבי מאיר אשכנזי אב"ד שנחאי, נולד בשנת תרנ"ב בצ'רניגב שבאוקראינה, בהיותו בן חמש עשרה נסע ללמוד בישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש. נסמך לרבנות מרבי צבי תומרקין ומרב העיר ר' חיים אליעזר סולובייצ'יק, בשנת תרע"ד בפרוץ מלחה"ע הראשונה נתגייס לצבא הרוסי, בשנת תרע"ז נשא לאשה את מרת טייבע [יונה] ליבא בתו של רבי חיים אליעזר סולובייצ'יק הנ"ל. ונתמנה לכהן כרב העיר וולדיווסטוק שברוסיה. שם כיהן עד שנת תרפ"ו, אז נסע לכהן ברבנות קהילת יוצאי רוסיה בשנחאי, לשם נסע יחד עם הוריו. בשנת תש"ט כאשר כמעט ולא נשארו יהודים בשנחאי, נסע לאמריקה וקבע מושבו בקראון הייטס מקום מושבם של חסידי חב"ד, והיה החסיד הראשון שנכנס לרבי בהתמנותו בשנת תש"י. רבי מאיר נפטר ביום רביעי כ"ו אב תשי"ד. אודותיו נכתב הספר, רב חסיד היה. זוגתו טויבע ליבע נפטרה י"ד אייר תשל"ט. צאצאיו: רבי משה אשכנזי הנ"ל. מרת מלכה אשת רבי צבי הירש מילנר מתלמידי ישיבת קמניץ שגלתה אף היא לשנחאי.

 • אביו, רבי שניאור זלמן אשכנזי, זוגתו מרת קיילא לבית זיסלין

מרת דבורה הנ"ל
 • אביה רבי חיים אליעזר קרסיק רב קהילת חסידי חב"ד בתל אביב ויו"ר אגודת חסידי חב"ד בארץ הקודש, ומנהל ישיבת אחי תמימים בתל אביב. נולד בעיירה לאפיטש שבבלרוס. בשנת תרפ"ב נשא לאשה ברוסטוב את מרת לאה לבית משפחת גוראריה, ובחתונתו השתתף הרבי ריי"צ. נתמנה לכהן כרב בעיירות קטנות ברוסיה, ובשנת תרצ"ה עלה לארץ ישראל בהוראת הרבי, ונתמנה לכהן כרב הקהילה, תפקיד אותו נשא במשך עשרים וחמש שנה, עד לפטירתו בליל שבת ה' ניסן תש"כ, הוא טמון בטבריה. תולדותיו נדפסו בספר עבד אברהם אנכי, מכון אהלי שם תשעב.
 • אביו, רבי מרדכי שמואל קרסיק מיוחס לחסיד רבי בנימין קלצקר למשפחת אייזנשטאט, תחילה נשא את מרת בת שבע לבית מרגולין, וילדה לו כמה ילדים, ונפטרה צעירה, ואז נשא את אחותה מרת חיה שרה, היא אמו של ר' חיים אליעזר. שתי האחיות, היו מגזע הגאון מוילנא.

מרת לאה הנ"ל
 • אביה רבי נתן גוראריה מקרמנצ'וג, נפטר כ"ו אדר תרפ"ב ברוסטוב. זוגתו מרת אסתר לבית ברודא.
 • אביו רבי שניאור זלמן גוראריה.
 • [אביו רבי שמריהו גוראריה].
 • אביו רבי דוד גוראריה נפטר צעיר לימים.
 • אביו, רבי נתן גוראריה מחסידי אדמו"ר הזקן בעל התניא, כיהן כרב ור"מ בעיר ויעטקא. נפטר בשבת א' חשוון תקצ"ט, וזוגתו מרת חיה נפטרה ח' אייר תר"ג בקרמנצ'וג.
 • אביו רבי אריה לייב.
ומעלה בקודש, היתה לו מגילת יוחסין עד המהר"ל מפראג. 

2 comments:

 1. ר' שניאור זלמן אשכנזי נפטר י"ד תמוז תשי"א ומנ"כ בבית העלמין הישן בשייח' באדר. אביו ר' יהושע אשכנזי.

  השבמחק